Sản phẩm nổi bật

Để đáp ứng nhu cầu đáp ứng nhu cầu công việc, công ty cần tuyển Kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4 - Phố Suối Mơ- phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại : 0203. 3844196  Fax: 0203.3847311

Email: