Sản phẩm nổi bật

Quyết định số 03-QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 19/10/2015 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh và chuyển thành công ty cổ phần; Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo như...

 Prev 1 2

Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4 - Phố Suối Mơ- phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại : 0203. 3844196  Fax: 0203.3847311

Email: