Sản phẩm nổi bật

Để đáp ứng nhu cầu đáp ứng nhu cầu công việc, công ty cần tuyển Kế toán tổng hợp

 

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

(Mục tiêu chính)

Đảm bảo báo cáo tài chính Công ty được lập định kỳ đúng hạn, không có sai sót trọng yếu, theo đúng chuẩn mực VAS và quy trình nội bộ, đúng CoA quy định của Công ty

Nắm vững quy trình nội bộ, quy trình hệ thống; kiểm tra, kiểm soát tình hình tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận của Công ty và các biến động

QUYỀN HẠN:

Yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình, cung cấp chứng từ, số liệu theo yêu cầu công việc.

Báo cáo các hoạt động bất thường tới cấp quản lý

Đề xuất các quy trình, biện pháp để thực hiện tốt công việc được giao

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán

 

NHIỆM VỤ CHÍNH: (Liệt kê tối đa 10 nhiệm vụ chính của vị trí này)

% Thời Gian

1.

Đảm bảo báo cáo tài chính được lập tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định về thuế và CoA của công ty:

 • Các khoản mục của báo cáo tài chính được reconciled đầy đủ giữa GL – SUB, nắm rõ bản chất và tình hình biến động
 • Cập nhật kịp thời các thay đổi về chuẩn mực kế toán, quy định về thuế và quy trình nội bộ phòng ban, hệ thống để áp dụng và hướng dẫn các BP liên quan
 • Nâng cao các thủ tục kiểm soát, ngăn chặn các rủi ro và kịp thời thông tin đến cấp trên về các biến động, rủi ro liên quan có thể phát sinh..

40%

2.

Đảm bảo công việc đóng sổ định kỳ của phân hệ GL:

 • Theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh, thực hiện hạch toán, đóng phân hệ GL và lập báo cáo tài chính cho Công ty đúng hạn.
 • Đảm bảo mọi bút toán ghi sổ phải có data lưu trữ, chứng từ chi tiết rõ ràng, hợp lý, hợp lệ
 • Đối chiếu kiểm tra báo cáo kiểm toán trước khi phát hành đảm báo đúng thời hạn quy định
 • Góp ý kiến, đề xuất tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống ERP trong việc lập báo cáo tài chính và kiểm tra, kiểm soát

30%

3.

Đảm bảo các báo cáo thuế được lập đầy đủ, đúng hạn và tối ưu về thuế:

 • Nắm vững các nghị định, thông tư hướng dẫn về thuế.
 • Vận dụng đúng và tối ưu các quy định về thuế khi lập báo cáo.
 • Lập các báo cáo thuế theo đúng thời hạn quy định.
 • Hỗ trợ trưởng bộ phận tư vấn thuế chuẩn bị dữ liệu quyết toán thuế và trực tiếp giải trình với đội kiểm tra thuế.

15%

4.

Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, chứng từ pháp lý một cách có hệ thống, an tòan, bảo mật & theo yêu cầu pháp luật gồm có:

 

 • Hồ sơ pháp lý công ty, hợp đồng, chứng từ có liên quan
 • Các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế
 • Tổ chức lưu trữ dữ liệu khoa học phục vụ nhiều mục đích báo cáo khác nhau, lưu trữ dữ liệu đầy đủ trên ổ mạng

10%

5.

Đảm bảo các vấn đề khác:

 • Lập các báo cáo chuyên biệt phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan ban ngành khác.
 • Tham gia kiểm kê định kỳ theo quy định Công ty

5%

6.

Đóng góp ý kiến xây dựng phát triển phòng, bộ phận

 

 

NHIỆM VỤ PHỤ:

Những nhiệm vụ khác được giao thêm

 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

·         Kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trên 3 năm

·         Có kiến thức về hệ thống chuẩn mực kế toán, thuế Việt Nam

·         Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán Oracle, SAP – được ưu tiên

·         Sử dụng thành thạo Microsoft Office

·         Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Quản trị sự thay đổi
 • Định hướng kết quả
 • Hợp tác
 • Thiết lập ưu tiên.

Hồ sơ xin việc gửi về:

 

Phòng Hành Chính - Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4, phố Suối Mơ, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 25/6/2016

 

Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4 - Phố Suối Mơ- phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại : 0203. 3844196  Fax: 0203.3847311

Email: