Sản phẩm nổi bật

Quyết định số 03-QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 19/10/2015 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh và chuyển thành công ty cổ phần; Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG NINH

Địa chỉ : Tổ 3A khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 033 3844196 Fax : 033 3847311

2. Ngành nghề kinh doanh chính

Khai thác, xử lý và cung cấp nước; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn bán lẻ đồ uống.

3. Vốn điều lệ công ty : 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng)

Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ 800.000 cổ phần

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 1.600.900 cổ phần

Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại Doanh nghiệp 240.000 cổ phần

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 159.100 cổ phần

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 5.200.000 cổ phần

4. Giá khởi điểm : 11.100 đồng/cổ phần

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

6. Điều kiện tham dự đấu giá : Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và TMDV Quảng Ninh do Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt ban hành.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

8. Thời gian và địa điểm nhận đăng ký tham dự đấu giá: Từ ngày 05/11/2015 đến ngày 16 giờ 00 phút 20/11/2015 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế đấu giá.

9. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt chậm nhất 16h00 ngày 01/12/2015.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 02/12/2015

- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 03/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2015.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 03/12/2015 đến ngày 10/12/2015. 

 1. Công bố thông tin NQN
 2. Mẫu Đơn đăng ký đấu giá 
 3. Quy chế đấu giá cổ phần
 4. Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu
 5. Quy chế bán đấu giá Nước khoáng Quảng Ninh
 6. Quyết định phê duyệt PA  CPH CT Nước khoáng Quảng Ninh
 7. Điều lệ dự thảo Nước Khoáng Quảng Ninh
 8. Báo cáo kiểm toán nhà nước 2014
 9. Báo cáo tài chính 2012
 10. Báo cáo tài chính 2013
 11. Báo cáo tài chính 2014

 

 

Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 3A, khu 4 - Phố Suối Mơ- phường Bãi Cháy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện Thoại : 0203. 3844196  Fax: 0203.3847311

Email: