Đăng nhập
Không có dữ liệu !
Hỗ trợ
Tư vấn
Tư vấn
Kỹ thuật
Kỹ thuật
0912.044.181
0918.966.166
0914.993.399
01234.388.225
Sản phẩm nổi bật

Quyết định số 03-QĐ-TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 19/10/2015 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng và Thương mại, Dịch vụ Quảng Ninh và chuyển thành công ty cổ phần; Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo như sau:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A khu 4- Phố Suối Mơ- Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện Thoại : 033. 3847038 - 033. 3841196 Fax: 033.3847311
Email: nuockhoangquangninh@yahoo.com.vn
Designed by haihoavn.com